ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσο διαρκεί ένας βιολογικός καθαρισμός;

Ένας βιολογικός καθαρισμός έχει διάρκεια ανάλογη του μεγέθους αλλά και της κατάστασης του χρηστικού αντικειμένου.

Για το στεγνό καθαρισμό ο σύνηθες χρόνος κυμαίνεται περίπου στα 30- 40 λεπτά. Ενώ για τον υγρό καθαρισμό χρειαζόμαστε 2 ώρες περίπου.

Επιπλέον, ο βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου υπολογίζουμε τουλάχιστον 2 με 3 ώρες

Οι υπηρεσίες μπορούν να γίνουν και στον χώρο μας;

Οι διαδικασίες βιολογικού καθαρισμού στρώματος και επίπλων γίνονται στον χώρο σας.
Η διαδικασία καθαρισμού αυτοκινήτου μπορεί να γίνει στον χώρο σας εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος αλλά και στον χώρο μας.

Τα αντικείμενα που υπόκεινται σε βιολογικό καθαρισμό είναι έτοιμα για χρήση κατευθείαν μετά τον καθαρισμό;

Εφόσον έχετε επιλέξει ολόκληρο το πακέτο καθαρισμού (υγρό και στεγνό καθαρισμό), τα χρηστικά αντικείμενα, δεν είναι έτοιμα για χρήση. Με το πέρας της εργασίας χρειάζονται κάποιες ώρες να στεγνώσουν. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η υγρασία που υπάρχει στο χώρο και πόσο λερωμένο ήταν το αντικείμενο.

Στη περίπτωση που επιλέξετε μόνο στεγνό καθάρισμα, τα αντικείμενα είναι έτοιμα για χρήση αμέσως μετά την υπηρεσία

Πόσο χρόνο χρειάζονται για να στεγνώσουν τα αντικείμενα στα οποία έχει γίνει βιολογικός καθαρισμός;

Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλει. Εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία που υπάρχει στο χώρο, από το πόσο λερωμένο είναι το αντικείμενο και από το είδος του υλικού του.

Τι χρειάζεται από την μεριά του πελάτη για τον βιολογικό καθαρισμό;

Από εσάς χρειαζόμαστε μόνο το χρηστικό έπιπλο διαθέσιμο και μια ενημέρωση για το αν υπάρχει κάποια αλλεργία και σε τι. 

Είναι ασφαλής η διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού;

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι απόλυτα ασφαλής για όλους μας αλλά και για το περιβάλλον. Γίνεται χρήση φυσικών προϊόντων και μεθόδων που δεν περιέχουν χημικές ουσίες.