ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολλούς ανθρώπους. Ο συνωστισμός και η καθημερινή κινητικότητα των συγκεκριμένων οχημάτων οδηγεί στη συγκέντρωση σκόνης και μικροβίων.

Οι επιφάνειες των λεωφορείων μπορούν να φιλοξενούν μικροοργανισμούς για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς, καθιστώντας την καθαριότητα τους κρίσιμα σημαντική για την αποφυγή μετάδοσης μικροβίων.


Ο βιολογικός καθαρισμός αποτελεί μια αποτελεσματική και βιώσιμη μέθοδο καθαρισμού, με πολλά οφέλη τόσο για τους επιβάτες όσο και για το περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία