ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η συνεχής χρήση αυτών των οχημάτων σε αγροτικό περιβάλλον εκθέτει τα οχήματα σε χημικές ουσίες, λιπάσματα και λάσπες. Οι αγροτικές εργασίες συνεπάγονται με σκληρές συνθήκες και οι ακαθαρσίες που συσσωρεύονται στα αγροτικά οχήματα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στις επιφάνειές τους αλλά και στην υγεία του οδηγού.

 

Οι αγροτικές δραστηριότητες συχνά σχετίζονται με την επαφή με αγροτικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλες χημικές ουσίες. Αυτές οι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες και επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, εάν δεν αφαιρεθούν σωστά από τα αγροτικά οχήματα/μηχανήματα.

 

Οι ακαθαρσίες που συσσωρεύονται στα αγροτικά οχήματα μπορούν να προκαλέσουν φθορές και διάβρωση των επιφανειών, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους.

Σε τι βοηθάει ο βιολογικός καθαρισμός του αγροτικού οχήματος;


Ο βιολογικός καθαρισμός ενός αγροτικού οχήματος βοηθάει στην προστασία και την απόδοση του οχήματος, στην υγεία του οδηγού αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά,

  • Προστασία του αγροτικού οχήματος: Με τον βιολογικό καθαρισμό καθαρίζονται οι βρωμιές του οχήματος, προσφέροντας προστασία στο όχημα από διάβρωση και φθορές.
  • Υγεία οδηγού: Με την απολύμανση βελτιώνεται η υγιεινή του εσωτερικού χώρου του οχήματος.
  • Αποδοτικότητα και λειτουργικότητα: Οι περιττές ακαθαρσίες μπορούν να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του αγροτικού μηχανήματος. Αυτό οδηγεί σε μείωση της απόδοσης αλλά και της κίνησης του οχήματος.
  • Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος: Η χρήση χημικών προϊόντων μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον όταν διαρρεύσουν στο έδαφος και τα υπόγεια νερά. Αντίθετα, ο βιολογικός καθαρισμός χρησιμοποιεί φυσικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.


Ο βιολογικός καθαρισμός αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για τη διατήρηση των αγροτικών αυτοκινήτων, την υγεία των ανθρώπων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία